Zpětný odběr

Zpětný odběr baterií a akumulátorů, tonerů a ostatního elektrozařízení

Od našich zákazníků dále provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů, elektrozařízení a tonerů. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat na naší prodejně, a to kdykoli během provozní doby či zasláním na naší adresu. 

Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie a akumulátory na sběrných místech společnosti REMA Systém uvedených na jejích webových stránkách.